GEDRAGSANALYSE HONDEN GUIding DOgs

Een grondige observatie in zijn eigen omgeving leidt tot een grondige analyse!

Als uw hond storend gedrag vertoond, kan er sprake zijn van een onderliggend probleem waarvoor gedragstherapie zich opdringt.  In de eerste fase van zo’n gedragstherapie is het steeds belangrijk om op zoek te gaan naar de oorzaak van het storend gedrag van de hond. Dit doen we aan de hand van onze gedragsanalyse. Omdat een hond niet in elke situatie storend gedrag vertoond, is het voor GUIding DOgs zéér belangrijk om een observatie te doen op die momenten en in die situatie waarin het probleemgedrag zich voordoet. Het zijn die momenten die we moeten zien te vinden om ze te kunnen aanpassen. Eens we zicht hebben op de oorzaak kunnen we gaan werken aan zijn gedrag en dit in de positieve zin omzetten. Op basis van deze gedragsanalyse wordt er de nodige uitleg en advies gegeven. Het is dan aan de eigenaar om de nodige veranderingen door te voeren. Na het doorvoeren van de veranderingen wordt er eventueel een nieuwe afspraak gemaakt om verdere stappen te ondernemen in het gedrag van de hond.

gerdagsanalyse hond

Hoe gaat zo een honden gedragsanalyse in zijn werk?

Mensen nemen contact met GUIding DOgs omdat er een probleem is met hun hond in de thuissituatie of op een andere locaties. Een huisbezoek volgt om de hond in zijn vertrouwde omgeving te kunnen gade slaan en te weten wat hij mag of niet mag. Dan kijken we naar het probleem dat zich stelt en zien we naar de reactie van de eigenaar tegenover de hond. Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van het probleem. Eens we hier een goed zicht op hebben omwille van onze gedragsanalyse, kunnen we met de hond werken om zijn gedrag, houding, uiting of wat dan ook te doen aanpassen.

Een grondige gedragsanalyse op basis van een grondige observatie neemt iets meer tijd in beslag omdat de situatie zich maar op bepaalde momenten voordoet. Het zijn die momenten die we moeten kunnen zien te vinden om ze te kunnen aanpassen.

De meeste negatieve gedragingen kunnen vrij snel door de juiste benadering verholpen worden. Soms is het nodig verder stappen te zetten. Mocht dit nodig zijn, dan kunt u steeds rekenen op GUIding DOgs. In de eerste plaats is er achteraf steeds de mogelijkheid tot privélessen om het probleem dat zich stelt op een rustige manier aan te pakken zonder teveel afleiding. In een volgend stadium gaan we eventueel andere honden in het geheel betrekken via onze alternatieve hondenbegeleiding. U als baasje bepaalt hoe lang en in welke mate we met u meegaan in het begeleiden van uw hond!

Wat zijn de mogelijkheden na de gedragsanalyse?

PRIVELESSEN ROND GEDRAG VAN UW HOND

We gaan samen aan de slag om het probleem op te lossen.

PRIVELESSEN

Meestal werken we in de eerste plaats met privélessen om het probleem dat zich stelt op een rustige manier aan te pakken zonder teveel afleiding. Later kan er meer in groep gewerkt worden.

Lees hier meer

ALTERNATIEVE HONDENBEGELEIDING

Hier gaan we verder werken op de sociale vaardigheden van de hond.

ALTERNATIEVE HONDENBEGELEIDING

In kleine groepjes werken we samen aan het sociale gedrag van de hond. Dit vanuit het principe dat een sociale hond ook een gehoorzame hond is.

Lees hier meer
gedragsanalyse GUIdin DOOgs

FAQ

Omdat we de hond willen observeren op die momenten en die situaties waarin hij probleemgedrag vertoont, kan dit wel wat tijd in beslag nemen. Hoe lang is moeilijk op voorhand in te schatten.
Normaal gezien wel, maar het is en blijft een dier en een dier heeft bepaalde instincten die wij als mens misschien als storend ervaren. Blaffen, hijgen, haar verliezen, snuffelen…het hoort er allemaal bij. Deze gedragingen kunnen we uiteraard niet aanpassen.
Nee, soms is het reeds voldoende om het gedrag van de hond te veranderen op basis van de adviezen die voortkomen uit de gedragsanalyse. Soms is het wel nodig om verdere lessen te volgen. Hoe ver je gaat is volledig afhankelijk van wat jij als baasje wilt.
    • Advies en onderzoek €35 per uur.
    • vervoersonkost €0.35 per km

Waarom observeren jullie de hond in zijn natuurlijk omgeving?

  • Een hond stelt niet altijd en overal zijn probleemgedrag.
  • We willen ook graag zien hoe u als eigenaar reageert op de hond.
  • Een grondige analyse is niet te maken op basis van vragenlijsten en een gesprek. Een grondige observatie geeft een grondige analyse.
  • Een grondige observatie en dus grondige analyse zorgt ervoor dat we de echte oorzaak te pakken krijgen en dat we daardoor een sneller en beter resultaat kunnen krijgen.