GEDRAGSTHERAPIE HONDEN GUIding DOgs

Aangepast aan uw hond omdat elke hond uniek is!

Voor GUIding DOgs is elke hond UNIEK. Uniek zoals in: elke hond is  ENIG, of nog anders verwoord, er is  GEEN GELIJKE hond. Omdat elke hond UNIEK is kan je ze niet vergelijken met elkaar ook al zijn ze van hetzelfde ras of zelfs uit dezelfde nest. Wees er trots op dat je hond van een bepaald ras komt, maar houd ook in gedachten dat er geen gelijke honden zijn.  Daar elke hond UNIEK is moeten we elke hond als individu bezien en niet gaan veralgemenen. Er zijn typische eigenschappen die bij bepaalde rassen voorkomen en dat geeft wel een basis om mee rekening te houden maar is daarom niet vanzelfsprekend.

Als hondentherapeut houd ik steeds rekening met dit unieke van de hond:

Welk rastype is er gekozen? Jachthond, windhond, gezelschapshond,… Welke windhond hebben we gekozen? Barzoi, whippet, saluki, …Uit welke lijn komt onze hond? Werklijn, showlijn,…Bij welke fokker ben ik geweest? Erkende, particulier,..Als eigenaar van de hond, wat is je doel? Gezelschap, sport,…

Al deze factoren zijn belangrijk om in een gedragstherapie honden mee te nemen en vanuit dit uniek zijn van de hond te kijken naar wat er nodig is opdat de we het gedrag van de hond kunnen veranderen. Er bestaat daarom geen algemene gedragstherapie honden. Er bestaat enkel een begeleiding die aangepast is aan het unieke van uw hond.

gedragstherapie honden

Onze werkwijze in een notendop.

Interesse gekregen in onze gedragstherapie honden? Wij leggen hier graag uit hoe je van start kan gaan en wat je te wachten staat.:

Mensen komen bij GUIding DOgs wanneer ze een probleem ervaren rond het gedrag van de hond. In de eerste stap zal GUIding DOgs ter plaatse komen om een eerste analyse te maken. Na deze analyse (deze kan kort duren of meer tijd nodig hebben) hebben we al heel wat advies gegeven rond wat er het best kan veranderen. Eens de eerste stappen van verandering gezet worden, is het soms nodig om verder te stappen te zetten in het aanpakken van het problematische hondengedrag. Hiertoe dienen onze privélessen. In een verder stadium kunnen we dan werken rond het gedrag van de hond tussen andere honden. Wil men samen met zijn hond nog verder groeien, dan bestaat er ook de mogelijkheid tot een alternatieve hondenbegeleiding.

In alles wat we doen binnen onze gedragstherapie honden vertrekken we steeds vanuit het unieke van de hond!

gedragstherapie hond

FAQ

De duur van een honden gedragstherapie is afhankelijk van het probleem dat zich stelt. Uiteraard zal uw inzet als  baasje mede bepalen hoe snel uw hond vorderingen maakt.
Waarom heeft mijn hond gedragstherapie nodig? Indien uw hond voor u of voor anderen storend gedrag vertoond waarvoor u geen oplossing vindt en waardoor er frustratie optreedt bij u en bij uw hond, mag u gerust denken aan gedragstherapie honden.
We gaan er van uit dat elk gedrag verbeterd kan worden. Toch kan het altijd zijn dat gedragstherapie niet helpt omdat er een medische fout (mede) de oorzaak van het storend gedrag is.  Ook de eigenaar moet volledig achter de gedragstherapie honden staan om resultaat te boeken.
Een bepaalde observatietijd is nodig om zo te zien waar in het gedrag van de hond de storende factor zich voordoet. De observatie van het storend gedrag en het vaststellen van de oorzaak kost €35 per uur. Deze eerste fase is nodig om een behandelplan te kunnen opstellen. Eens het probleemgedrag bepaald is kan men verder met privélessen en die komen op €20 per uur.
Neen, stroomhalsbanden zijn niet nodig en muilbanden kunnen aangeleerd worden daar er in sommige landen het verplicht is om de hond te muilkorven op openbare plaatsen. Een juiste muilband is voor de hond geen straf maar een deel van de opvoeding. In een muilband moet er ruimte zijn om te kunnen drinken en normaal te kunnen snuffelen zonder enige stress.

Wat houdt gedragstherapie in?

Bij GUIding DOgs gaan we uit van 4 elementen die steeds vervat zitten in een gedragstherapie:

  1. Het gedrag van de hond: Wanneer mensen bij GUiding Dogs komen voor gedragstherapie honden, wordt dit gedrag van hun hond meestal als negatief ervaren.
  2. Het gedrag van de hond veranderen: Deze gedragsverandering wordt de therapie genoemd.
  3. Het gedrag van de eigenaar: Meestal is de eigenaar radeloos wanneer hij bij ons komt en weet de eigenaar niet meer welk gedrag te stellen.
  4. Het gedrag van de eigenaar veranderen:Meestal ligt de oorzaak zowel bij de hond als bij de eigenaar. Ook het gedrag van de eigenaar veranderen noemen we gedragstherapie.

3 mogelijke fases in de gedragstherapie

Wanneer een hond probleemgedrag stelt, kom je er als eigenaar soms zelf niet uit. In zo’n situatie kan u beroep doen op GUIding DOgs. Omdat elke hond uniek is, zijn ook de oplossingen die wij aanbieden uniek en aangepast aan uw hond. Daarom dat GUIding DOgs steeds vertrekt vanuit een grondige gedragsanalyse. Eens de oorzaak gekend is, kan men als eigenaar van start gaan. Hoe ver u wilt gaan in het aanpakken van het gedrag van uw hond, ligt volledig in uw handen. Vandaar dat wij u verschillende fases aanbieden, waarbij u telkens meer en meer uw hond zal leren begrijpen en uw hond leert sociaal te zijn. Zo kan u samen met uw hond genieten van elkaars gezelschap.

GEDRAGSANALYSE

Aan de hand van een grondige observatie achterhalen we de oorzaak.

GEDRAGSANALYSE

Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van het probleem. Dit vormt de basis van het behandelingsplan.
Lees hier meer

PRIVELESSEN

We gaan samen aan de slag om het probleem op te lossen.

PRIVELESSEN

Meestal werken we in de eerste plaats met privélessen om het probleem dat zich stelt op een rustige manier aan te pakken zonder teveel afleiding. Later kan er meer in groep gewerkt worden.
Lees hier meer

ALTERNATIEVE HONDENBEGELEIDING

Hier gaan we verder werken op de sociale vaardigheden van de hond.

ALTERNATIEVE HONDENBEGELEIDING

In kleine groepjes werken we samen aan het sociale gedrag van de hond. Dit vanuit het principe dat een sociale hond ook een gehoorzame hond is.
Lees hier meer

advies gedrag honden

ADVIES

Soms is het niet nodig om een grondige gedragsanalyse van de hond te doen en advies voldoende. Dit kan zich voordoen als er thuis veranderingen op til zijn en je als eigenaar niet goed weet hoe je dit het beste voor je hond aanpakt. Er is een baby op komst, ja gaat verhuizen of er komt een nieuwe pup bij. Dit zijn allemaal nieuwe situaties waarbij goed advies soms nodig kan zijn. GUIding DOgs helpt ook hier graag zodat jij en de hond goed kunnen omgaan met zulke nieuwe situaties.

Hondentherapie: een waargebeurd verhaal

MAYA en de reisbench.

Ik werd gecontacteerd door een dame met de vraag of ik haar hondje Maya kon aanleren om in een reisbench te gaan zodat ze mee in het vliegtuig zou kunnen.

Bij mijn huisbezoek werd me al duidelijk dat Maya alles mocht maar niets moest. In de keuken stond de bewuste reisbench en in de bench lag er een kussen. Een reisbench in nu niet direct een open iets maar eerder een donker ruimte waar er weinig in te zien valt.
Na ons gesprek met de nodige vragen heb ik de mensen de opdracht gegeven om de bovenkant van de bench te verwijderen en te zien of ze dan met wat lekkers in de open bench zou komen. Het lekkers uit de open bench halen was op zich geen probleem zolang er maar maximum 3 poten in de bench stonden; de 4de poot moest uit de bench blijven of er brak paniek uit.

Uiteindelijk heb ik de reisbench laten weghalen en een klein open rooster bench in de keuken geplaatst. Alle andere manden of kussens waar Maya haar kon in nestelen heb ik ook laten weg nemen en 1 enkele kussen in de bench laten leggen. Ook vanaf toen heb ik haar laten eten geven in de bench.

Volgens de eigenaar wou dit nog steeds niet werken. Toen ik hierover enkele vragen stelde kreeg ik te horen als Maya niet wou eten in de bench, ze snoepjes in de plaats kreeg uit de bench. Na de eigenaar ervan te overtuigd te hebben dat er bepaalde regels moeten gevolgd worden is er dan ook resultaat geboekt. In het verdere stadia zijn we de bench gaan afdekken, stuk per stuk om zo te komen tot een verduisterde bench. Eens Maya dit gewoon was, is de omschakeling naar de reisbench geen probleem meer.

Maya kan nu met de reisbench mee op het vliegtuig naar de zon.